Projekt "POSAVSKI RIBJI KROG"

ESPR_Logotip_2_003 logo-Posavski-ribji-krog-19a

 

POSAVSKI RIBJI KROG

Akronim: RIBJI KROG

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v torek, 4. decembra 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev za operacijo Posavski ribji krog, prijavljene na 2. javni poziv LAS Posavje ESPR.

Operacija »Posavski ribji krog«, prijavitelja Občine Radeče, s partnerji: KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, v skupni višini 142.611,42€, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 120.528,04€ (100%). Začetek izvajanja operacije je predviden za april 2019, zaključek pa september 2020, operacija bo potekala v treh fazah.

Osnovni cilj projekta Posavski ribji krog je izobraževalno-osveščevalne narave, saj želimo z izvedbo operacije vsem prebivalcem Posavja približati vlogo in pomen rib, ribjega življa znotraj rečnega ekosistema in vodnega kroga. Z uporabo inovativnega interpretacijskega pristopa, temelječega na simbiozi med revitaliziranim degradiranim območjem in modernimi didaktičnimi pripomočki, nameravamo to tudi doseči.

Glavne aktivnosti operacije Posavski ribji krog so usmerjene na eni strani na revitalizacijo ribnika, ureditev kaštne pregrade z okolico in ribolovne trase za invalide. Na drugi strani pa je več aktivnosti usmerjenih v izobraževanje in osveščanje. Te aktivnosti se bodo odvijale na ribniku oz. v njegovi neposredni bližini. V sklopu projekta se bo okoli ribnika vzpostavil didaktični krog z urejenimi interpretacijskimi točkami na temo pomena rib v rečnem ekosistemu in vodnem krogu. Izvajala se bodo tekmovanja in fotosafariji, namenjeni ranljivim ciljnim skupinam. Vse vsebinske aktivnosti so že v osnovi pripravljene na nadgradnjo – to bomo storili z oblikovanjem integralnega turističnega produkta na temo rib, ribolova in ribogojstva na ravni regije. S projektom se bomo usmerili zlasti k mladim in invalidom za izboljšanje pogojev za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo ter večjo kakovost življenja, tudi skozi revitalizirano degradirano območje. Projekt Posavski ribji krog bo pripomogel tudi k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS predvsem skozi izobraževalne-osveščevalne vsebine in z učilnico brez zidov. Gre za širok projekt sodelovanja med občino, javnim zavodom, ribiško družino in osnovno šolo.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene ESPR (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm) in na spletno stran ESPR (www.ribiski-sklad.si)

 

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija v okviru ESPR 2014-2020.
Organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz OP ESPR 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Pasica_partnerji_003logo_LAS_Posavje_vodoravno_barve2017_003

___________________________________________________________________

 

Seminar Ribolov na sladkih vodah

Obveščamo vse ribiče in tiste, ki so ribiči po srcu, da bodo organizirani brezplačni seminarji na temo »Ribolov na sladkih vodah (s poudarkom na ribolovu na reki Savi)«.  Seminar bo izveden dvakrat  in sicer v Krškem, v sejni sobi A  Občine Krško, CKŽ 14, Krško,  v četrtek,   21.  in v  petek,  22.   novembra, v času od 17.00 do 21.00 ure. V  štirih urah bo podana celotna vsebina,  ki se naslednji dan ponovi.
Na seminarju boste spoznali nekaj o zgodovini sladkovodnega ribištva, normativni urejenosti slovenskega ribištva (zakonodaja), ribiškem upravljanju in organizaciji v ribištvu, ekologiji vod, biologiji rib, gojitvi sladkovodnih rib, spoznali lovne in nelovne ribje vrste v Savi, ribolovni opremi in tehnikah ribolova v celinskih vodah, ipd.

Seminar je namenjen vsem ljubiteljem ribolova in ribištva. Predlagamo, da se ga udeležijo tudi ribiški pripravniki in drugi ribiči, ki še nimajo opravljenega ribiškega izpita ali pa so le tega opravili pred leti.
Seminar, ki poteka v okviru projekta "Povezani s Savo" velja za pristop k ribiškem izpitu (poleg zaključenega pripravništva in izpolnjenega pripravniškega dnevnika).


Vodja seminarja je g. Mohor Slatner, RD Brežice.

Dober prijem!

 

__________________________________________________________________

 

Pravila o tekmovanjih Feeder za leto 2019 / 2020

1. Zbor tekmovalcev in žrebanje 7.30 rib dom.Začetek tekme ob 9.00 konec tekme  13.30.

2. Maksimalna dolžina palice je 4,5 m.

3. Krma -10 kg navlažene hrane z vsemi dodatki.Živih vab 1.5 L,od tega verdevaza 50 gr ter o.25. l fuja.

4. Minimalna teža krmilnika je 15 gr. Dolžina krmilnika maksimalno je 7 cm in premer do 7 cm.

5. Lovno mesto mesto ima 20 m širine.

6. Krmilnik mora prosto drseti po glavni vrvici. Dolžina predvrvice je 50 cm merjeno od gornjega dela krmilnika.

7. Maksimalni razpon med konico in med vratom trneka 7 mm - trnek  št. 10

 

Dober prijem!

 

______________________________________________________________

 

JESENSKO SPOMLADANSKE TEKME RD RADEČE 2019 -2020

Razpis jesesnko spomladanskih terem RD Radeče 2019 -2020

RIBIKA_DRUINA_RADEE-jesensko_zimska_liga_2019_-2020.doc

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Naključna slika iz foto galerije
Generalni sponzor prvenstva

hess-logo

Sponzorji
Metaling d.o.o.